درباره ما

تحقیقات جدید نشان از افزایش روز افزون آمار بیماریهای ناشی از استفاده بی رویه از مواد شیمیایی(سم ها کودهای شیمیایی، هورمون ها ومواد نگهدارنده سنتز شده و تراریخته ها  در تولید محصولات کشاورزی دارد که سرطان ها و آلزایمر از جمله آنها هستند.

خوشبختانه در کشور عزیزمان پتانسیل بالایی برای افزایش سطح زیر کشت ارگانیک وجود دارد.لذا بر آن شدیم پل ارتباطی باشیم بین خانواده ها و تولیدکنندگان و کشاورزانی که در سراسرایران برای حفظ و ارتقای سلامت خانواده ها تمام تلاش خود را برای تولید بهترین و پاک ترین محصولات غذایی (ارگانیک) به کار میبرند.

برای نیل به این هدف خواهیم کوشید:

1-محصولات غذایی سالم ،طبیعی وارگانیک که دارای گواهینامه و استاندارد ملی ارگانیک ایران می باشدرا معرفی و به آسانی در دسترس عموم خانواده ها قرار دهیم.

2-با حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان دیگر(مشاوره و فراهم نمودن بستر عرضه عمومی) ،آنها را نیز ترغیب به کشاورزی ارگانیک نماییم.

3-با افزایش سطح دانش خانواده ها در مورد تاثیرات مستقیم مواد غذایی مصرفی برحفظ و ارتقاء سلامت توسط ارایه اخبار معتبر علمی مصرف محصولات غذایی سالم و ارگانیک را به عنوان یک ضرورت فرهنگ سازی نماییم.

درباره ما

تحقیقات جدید نشان از افزایش روز افزون آمار بیماریهای ناشی از استفاده بی رویه از مواد شیمیایی(سم ها کودهای شیمیایی، هورمون ها ومواد نگهدارنده سنتز شده و تراریخته ها  در تولید محصولات کشاورزی دارد که سرطان ها و آلزایمر از جمله آنها هستند.خوشبختانه در کشور عزیزمان پتانسیل بالایی برای افزایش سطح زیر کشت ارگانیک وجود دارد.لذا بر آن شدیم پل ارتباطی باشیم بین خانواده ها و تولیدکنندگان و کشاورزانی که در سراسرایران برای حفظ و ارتقای سلامت خانواده ها تمام تلاش خود را برای تولید بهترین و پاک ترین محصولات غذایی (ارگانیک) به کار میبرند.    ادامه ...

اطلاعات

نماد اعتماد الکترونیکیما را در شبکه های اجتماعی پیدا کنید